Podnikatel a Dohoda o provedení práce

Někdy se stává, že podnikatel potřebuje někoho pouze občasně k zajištění činností jednorázového, eventuálně krátkodobého charakteru. Tehdy je vhodné sepsat s osobou (dále jen pracovník), která má pro OSVČ danou práci vykonat, Dohodu o provedení práce.
Občasná výpomoc u stavebních profesí
Dohoda musí být písemná a musí v ní být zaznamenány některé hlavní údaje:
·         název, adresa, IČO OSVČ
·         jména, adresa, bydliště, rodné číslo nebo IČO pracovníka
·         období, na které se dohoda o provedení práce sjednává
·         popis činnost, kterou pracovník provede
·         finanční ohodnocení pracovníka
·         datum podpisu DPP a datum odevzdání práce
·         postihy za nedodržení podmínek DPP, především za pozdní, anebo nekvalitní dodání práce
·         podpisy zúčastněných stran
Pracovník, jenž s OSVČ Dohodu o provedení práce podpisuje, může mít stejnou dohodu sjednanou s více zaměstnavateli, avšak pro každého z nich může pracovat maximálně 300 hodin ročně. Výše výdělku není omezena.
Z výdělku do 10 tisíc korun neplatí pracovník ani OSVČ žádné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Takovýchto příjmů může mít pracovník několik – z více podepsaných DPP pak nebude nic platit. Z více DPP u jednoho zaměstnavatele se však příjmy sčítají, takže tam pracovníkovi povinnost platit zálohy na SP a ZP pravděpodobně vznikne.
Podnikání v zemědělství
Při odměně za práci vyšší než 10 tisíc korun měsíčně, musí OSVČ podat za pracovníka přihlášku k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a odvést za něj příslušné částky. Plat pracovníka bude tedy o tyto hodnoty nižší.
A jak je to s daní z příjmu u DPP?
1.      Pokud pracovník odevzdá růžové Prohlášení poplatníka k dani, je nutné srazit a odvést zálohovou daň z příjmů; na výši odměny za práci v tomto případě nezáleží. Pro pracovníka je dobré, že při nižších výdělcích mu vznikne nulová daňová povinnost, neboť do výplaty bude zahrnuta základní sleva na dani na poplatníka, eventuální další slevy, které pracovníkovi náleží a jejichž nárok prokáže (slevy na děti, studium, apod). Prohlášení poplatníka k dani může mít pracovník podepsané jen u jednoho ze zaměstnavatelů.
2.      Když pracovník neodevzdá podepsané růžové Prohlášení o dani z příjmu a jeho příjem nepřekročí 10 tisíc Kč, bude mu OSVČ srážet a odvádět FÚ takzvanou srážkovou daň ve výši 15 %. Při překročení 10 tisícové hranice příjmu, zdaní OSVČ pracovníkovi příjem daní zálohovou.

Go Top